Фотография „Пропадане на къщите по търговската улица на Тутракан, вследствие свличане на земни маси на 3-4 април 1942 г.”

Движима културна ценност
Музей:
Исторически музей - Тутракан
Отдел:
История
Наименование:
Фотография „Пропадане на къщите по търговската улица на Тутракан, вследствие свличане на земни маси на 3-4 април 1942 г.”
Датировка:
3-4 април 1942 г.
Епоха:
Ново време
Местонахождение:
Исторически музей - Тутракан