Фотография „Централният магазин на районен кооперативен съюз – клон Тутракан. Началото на 40-те г. на ХХ в.”

Движима културна ценност
Музей:
Исторически музей - Тутракан
Отдел:
История
Наименование:
Фотография „Централният магазин на районен кооперативен съюз – клон Тутракан. Началото на 40-те г. на ХХ в.”
Датировка:
40-те г. на ХХ в.
Епоха:
Ново време
Местонахождение:
Исторически музей - Тутракан