Фотография на Гани Узунов със семейството му

Движима културна ценност
Музей:
Исторически музей – Тутракан
Отдел:
История
Наименование:
Фотография на Гани Узунов със семейството му
Датировка:
30-те г. на ХХ в.
Епоха:
Ново време
Местонахождение:
Исторически музей-Тутракан