Писмо от ДП „Фотография” при Окръжен народен съвет – Русе до ДП „Фотография” – Тутракан относно промяна в способите за работата на фотографското ателие

Движима културна ценност
Музей:
Исторически музей – Тутракан
Отдел:
История
Наименование:
Писмо от ДП „Фотография” при Окръжен народен съвет – Русе до ДП „Фотография” – Тутракан относно промяна в способите за работата на фотографското ателие
Датировка:
22.ХI.1957 г.
Епоха:
Най-ново време
Местонахождение:
Исторически музей-Тутракан