Съобщение от Управление на кинематографията, София относно указания за провеждане на изпити за придобиване на фотографска правоспособност

Движима културна ценност
Музей:
Исторически музей-Тутракан
Отдел:
История
Наименование:
Съобщение от Управление на кинематографията, София относно указания за провеждане на изпити за придобиване на фотографска правоспособност
Датировка:
27. IV.1962 г.
Епоха:
Най-ново време
Местонахождение:
Исторически музей-Тутракан