Официално мъжко сако (sac suit)

Движима културна ценност
Музей:
Исторически музей - Тутракан
Отдел:
История/Нова история
Наименование:
Официално мъжко сако (sac suit)
Датировка:
Начолото на ХХ век
Епоха:
Нова история
Местонахождение:
Исторически музей - Тутракан